1.வெட்கச்சிவப்பு_11.1_ Shivani Selvam

0
530

வெட்கச்சிவப்பு

அவன் இதழிட்ட முத்தச் சத்தத்தில்!!

அவள் கன்னங்களுக்கு போட்டியாய்..

கால்பாதங்களும் வெட்கத்தில்
சிவக்கிறதே !!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here