10.வேர்ப் பலா_11.3_Shanisha

0
503

வேர்ப் பலா

கால் மீது காலூன்றி

காதல் செய்யும்

செல்லக் குட்டச்சியே…

நீ பிடிமானமாக பிடிக்கும் -என்

பிடறி முடிகள் உனக்காக ஏங்குமடி

நான் ஏந்தி பிடிக்கும் – உன்

இடுப்பு வளைவுகளின் ஸ்பரிசம் மட்டுமே

மிச்சமாய் பயணப்படப் போகிறது என்னுடன்

காதல் நினைவுகளுடன் நாட்டிற்காக நானும்,

என் நினைவுகளுடன் நான்கு சுவர்களுக்குள் நீயும்….

சிறிய காம்பில் தாங்கிய

வேர்ப் பலா ஒத்த காதலுடன் நீ

எல்லையை நோக்கிய கடமைகளுடன் நான்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here