108. கொக்கும் மீனும்_6.10_R.பிரேமா

0
490

கொக்கும் மீனும்

வேங்கை வாயினின்று

வெள்ளாடும் தப்பாது


பாம்பின் வாயினின்று

தேரையும் தப்பாது


ஆனைவாயினின்று

கரும்பும் தப்பாது


ஆனால் உன் வாயினின்று

நான்தப்பிடுவேன்

கொக்கே!!!!!!


உனைபோன்ற

கொக்கென நினைத்தாயோ

கொங்கணவா??


நான் கொரோனா மீன்

எப்படி என கேள்

மூடனே……..


கொரானோ மக்கள்

குடித்த நீரிது


அதில் நீந்தி வாழ்கின்ற அஞ்சாத

மீன் நான்..

எனை விடாது

நீயும் அபகரித்தால்

அழிவு எனக்கு மட்டுமல்ல.

.உனக்கும்தான் மூடனே…..


பட்டென கூறிய மீனை
சட்டென விட்டது

கொக்கும்


டக்கென தாவியே

மீனும்

நீரினுள்

நீந்திமறைந்ததே……..!!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here