118. விவசாய நிலம்_13.9_கவி ரகு

0
406
மூன்று போகம்விழைந்த நிலம்விவசாயமே வாழ்வாகஎல்லாம் போனதுகானல் நீராகபச்சை பசேலேனேகண்ட எந்தன்கண்களில் இன்றுகண்டேன் காட்சியொன்றுவறண்ட நிலமும்வானுயர்ந்த கட்டிடமும்விழைநிலத்தை கட்டிடங்களாகமாற்றும்  மானுடாபசித்தால் புசிப்பாயாபரந்த கட்டிடத்தைகாத்து நிற்போம்கண்ணின் மணியாய்விவசாய நிலங்களை


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here