15. ஏழை ஷாஜகான்_14.3_ Shanisha

0
705

ஏழை ஷாஜகான்

மாசில்லா உண்மைக் காதலின்
நினைவு சின்னத்தில்
மாசு படிந்துவிட்டது
நினைவு சின்னத்தை தூய்மைப்படுத்தும் பணியில்
துப்புரவாளனாய்
காதலன் ஒருவன்
தன் காதல் மனைவியின்
துகில் வாங்க வேண்டி
பொருள் தேடும் தலைவனாய்
ஏழை ஷாஜகானாய்
மாசு மருவற்ற காதலுடன்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here