4. செழித்த இதழ்_ 8.1_Sivani Selvam

0
468

செழித்த இதழ்


சுவாசிக்க முடியாமல்..
வசிக்கவும் வாசிக்கவும் உன் இதழ் தேடி வருகிறேன்..


என் இதழ் பற்றும் உன் இதழில்.. இல்லை தானே ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை?!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here