42. கொக்காவது!! கொரோனாவாவது!!_6.1_Soundarya

0
645

கொக்காவது!! கொரோனாவாவது!!

மூக்கால் முகர்ந்தாலும்
வாயில் நுழைந்தாலும்
வேகமும் விவேகமும்
உண்டென்றால் வென்றுவிடலாம்!


தொண்டைக்குச் செல்லும் வரை உனக்கிருக்கிறது அவகாசம்…


உன் செயலில்
தான் இருக்கிறது..
உன் வாழ்க்கை..


நீ விழுங்கிவிடு!
உன்னை விழுங்க அனுமதிக்காதே!


துணிந்து நில்!
தனித்து நில்!


உன்னை காக்கும் பணியில் நீயே இருந்தால்…
கொக்காவது!! கொரோனாவாவது!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here