5. வானவராயனுக்கோர் முத்தம்_ 9.1_ Shivani Selvam

0
492

வானவராயனுக்கோர் முத்தம்


வானவனின் கருவிழி கண்ஜாடைக்கு மட்டுமே நாட்டியமாடும் பாவைமயில்..


இன்று அதிசயமாய் சினத்தில் சிவந்தவனை முத்தமிட சிறகு விரிக்கிறதே!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here