64. பார்வை_8.8_சுபஸ்ரீ முரளி

0
955

பார்வை

ஒருவர் பார்வைக்கு கல்லாய் தெரிவது

சிலருக்குச் சிலையாய்த் தெரியும் – இருவர் பார்வையிலும்

நாடும் வீடும்  கோணங்களில் வேறுபட்டாலும்

இருவர் உள்ளத்திலும் காதல் திளைத்திருந்தது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here