75. வேரூன்றிய காதல்_8.9_Aparna Sankar

0
475

வேரூன்றிய காதல்

வாழ்வின் அடிவேராய் நம் காதல்..
இன்னும் இன்னும் வேரூன்றுகிறது
நம் மகவு கொடுக்கும் உதட்டு முத்தத்தில்..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here