90. வியூகம்_6.7_Archana Nithyanantham

0
529

வியூகம்

ஒரு காலைத் தூக்கி

மறுகாலில் தனைத் தாங்கி

ஓடு மீன் ஓட

உறுமீன் வேண்டி நிற்கும்

நாரையைப் போன்றதே

நான்முகன் சமைத்த விதி!

ஊழ் வந்து சூழ்ந்திடினும்

உயிர் இறுதியைத் தீண்டிடினும்

விதி தன்னை வென்றிடவே

மதி வேண்டும் திடம் சேர்த்து!

இருளின் எல்லையில் ஒளியாய்

ஒற்றை வழியும் பிறக்கும்

மருகி மனதைத் தொலைத்தால்

விழியும் பொய்யே உரைக்கும்!

காற்றின் வீச்சினை எதிர்த்து

திரியைப் பற்றும் சுடராய்

முயற்சி கொண்டோர் என்றும்

விதியின் வியூகம் வெல்வார்!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here