95. ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் _8.12_நர்மதா சுப்ரமணியம்

0
431

ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும்


வாய்சொல் வேங்கையென

சீறி பாய்ந்து வரும்

தீஞ்சொல்லை

பிறர் மனம் நோக

பேசியே வாழும்

வன்மம் நிறைந்த

அவ்வாயினை

பிரிதொரு காலம்

கர்மா எனும் நூல்

ஊழ்வினை என்னும் ஊசியால்

திறக்க முடியாத வண்ணம்

தைத்துவிடும்!


— நர்மதா சுப்ரமணியம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here