99. மரம் _8.13_Nithyalakshmi

0
458

மரம் அது
இயற்கையின் வரம்
வீட்டுக்கு ஒரு
மரம் வளர்த்தால்
வீதிக்கே மழைத் தருமே!!!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here