கவிதை 38. சிறகுகள் _ ஜான்சி

0
586

சிறகுகள்

வானில் பறக்கும் பறவைக்கு
தன் உடலைச் சுமந்து விண்ணில் பறக்க
சிறகுகள் ஒன்றே ஆதாரம்.

நீரில் நீந்தும் மீனுக்கு
சுற்றி உலவியே சுவாசம் புதுப்பிக்க
முதுகுத் துடுப்பேச் சிறகாகும்.

நிலத்தில் வாழும் மனிதனுக்கு சிறகுகள் உண்டோ அறிவீரோ?

உடல் நோயில் நலிவுறும் மனிதனுக்கு
நலமளிக்கும் மருத்துவம் சிறகாகும்.

மன நோயில் நைந்த மனிதருக்கு
அன்பும் அரவணைப்பும் சிறகாகும்.

தோல்வியில் துவண்ட மனிதனுக்கு
பிறர் நம்பிக்கை வார்த்தைகள் சிறகாகும்.

தனிமையில் துவளும் மனிதனுக்கு
நட்பும் சுற்றமும் சிறகாகும்.

ஏழை ஒருவன் மனதினுக்கு
கை நிறைந்த செல்வம் சிறகாகும்.

ஒடுக்கப் பட்ட மகளிருக்கு
சுதந்திரம் ஒன்றே சிறகாகும்.

பிறர் வாழ்வில் சிறகாய் ஆகிடுவோம்
அனைவரும் இணைந்தே உயர்ந்திடுவோம்.

நம்பிக்கைச் சிறகால் பறந்து,
வானமே எல்லையாய் நாம் பறந்திடுவோம்…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here