18. வெற்றியின் வாசகம் _ கவிதை _ ஜான்சி

0
403

வெற்றியின் வாசகம்

ஒவ்வொரு நொடியும் கடிகார முள் மட்டுமே நகர்கின்றதா?
நம் சுவாசமும் பயணித்து செல்கின்றது,
இதயமும் இசை மீட்டி துடிக்கின்றதே!!

கைகளும் கால்களும் மட்டுமே உழைக்கின்றதா?
ஆரவாரங்கள் இல்லாமலே உள்ளுறுப்பு ஒவ்வொன்றும்,
நாம் நலமே வாழ்ந்திட உழைக்கின்றதே!!

சர்ப்பம் மட்டும் தோல் உரிக்கின்றதா?
ஸரும திசுக்கள் தினம் தோறும் புதுப்பித்து நம் உடல் என்னும் எந்திரம் மிளிர்கின்றது,
அதை அறிவியல் நமக்கின்று உரைக்கின்றதே!!

ஆராய ஆராய ஆயிரம் புதுமைகள் நம் உடல் என்னும் கருவிக்குள் நடக்கின்றதே!!

ஆற்றல்கள் ஆயிரம் கொண்டே நாம் வாழ்கின்றோம்.
ஆனாலும் பற்பல நேரங்களில்…

யானையைப் போன்ற நம் வலிமையை மறக்கின்றோம்.

தோல்விகள்,வருத்தங்கள், ஏமாற்றங்கள் என்னும் அங்குசங்கள் தரும் வேதனையில் மருள்கின்றோம்.

அவ்வலி பணிக்கும் பாதையில் நடக்கின்ற நாம்,
வாழ்வின் சுவைதனையே இழக்கின்றோம்.

“பயத்தை தாண்டினால் வெற்றி” இது விளம்பர வாசகம்.
இதனை நாம் கடைப்பிடிக்க அது ஆகுமே,

நம் வெற்றியின் வாசகம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here