19. காதல் மன(ண)ம்

0
554

காதல் ம(ன)ணம்

நம் அன்பின் வரம்பை
நீயும் நானும்
பயணிக்கும் பிரிவின் எதிர் எதிர்
திசைகள் நிர்மாணிப்பதில்லை.

நம் காதலின் அளவை
நீயும் நானும்
தனித்தனி ஆளுமைகளாய்
சாதிக்கும் சாதனைகள் தீர்மானிப்பதில்லை.

நம் உயிரின் நெருக்கத்தை
நீயும் நானுமாய்
பகிர்ந்துக் கொள்ளும்
செய்திகள் உறுதி செய்வதில்லை.

எத்தனையோ பொழுதுகள் முன்பு
நம் இரு கைகள் கோர்த்த ஓர் தருணம்.

எத்தனையோ பொழுதுகள் முன்பு
நம் உடலின் வெறுமை போக்கிய அந்த ஒற்றை அணைப்பு.

எத்தனையோ பொழுதுகள் முன்பு
நாம் பகிர்ந்துக் கொண்ட அந்த ஒற்றைக் குளம்பியின் சூடும் , மணமும்,

உள்ளூர மணம் பரப்பி
உயிர் வரையில் உன் நினைவை பரப்பி…
நம் காதலை வாழ்வாங்கு வாழ உயிரூட்டிச் செல்கின்றது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here