28. முடிவு செய் _கவிதை _ ஜான்சி

0
441

ஓய்வின்றி என் கடலில்
தொடரும் அலைகள்

ஓயாமல் என் உள்ளத்தில்
எழுப்பும் கேள்விகள்

இத்தொடர் போராட்டங்களில்
அலைகளை எதிர்த்த வண்ணம்

நான் நீந்துவேனோ?
இல்லை
மூழ்குவேனோ?

பதிலாய் உள்ளம் சொன்னது
நம்பிக்கை கொண்டால்
கடலிலும் நடப்பாய்.

அவநம்பிக்கை கைக்கொள்ள
கரையினில்
உயிரற்ற மீனாக கிடப்பாய்…

முடிவு செய்
முயற்சி செய்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here