3. பயணம் _ கவிதை _ ஜான்சி

0
573

பயணம்

ஜீன்ஸிம்
டாப்பும்
கைப்பையும்
ஆறாம் விராலாம்
கைப்பேசியும்
கொண்டு நான்

இழுத்துக் கட்டிய சேலையும்
தலை முக்காடும்
நெற்றியில் பெரிதாய் குங்குமமும் அணிந்து,
சிறு உலோக தெய்வத்துடன் மஞ்சள், குங்குமம்
தட்டில் கொண்டவளாய் அவள்

எதிரெதிர் திசையில்
விரைந்துக் கொண்டிருந்தோம்.
பொருளீட்டலுக்காக.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here