52. ஒரு வித்தியாசம்_ கவிதை_ ஜான்சி

0
585

ஒரு வித்தியாசம்


நிலவுக்கும் அவளுக்கும்

ஒரேயொரு வித்தியாசம் மட்டுமே


நிலவில் களங்கமுண்டு. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here