53.ஞாபகம் வருதே!_ கவிதை_ ஜான்சி

0
580

ஞாபகம் வருதே!

ஒடிசலாய்,
வெள்ளைச் சருமத்தோடு,
சராசரி உயரத்தில்,
எளிமையாய் புடவையில்,
அந்த யாரோவைப் பார்த்த பொழுது…

தவிர்க்கவே இயலாமல் ஞாபகம் வருகின்றது.

குசு குசுவெனப் பேசியச் சுவடே தெரியாமல் என் பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ஜீலியை விட்டு விட்டு,

பேசாமல் புன்னகை மன்னி(!)யாய் அமர்ந்திருக்கும் என் கன்னங்களைத் திருக்கி

‘நீ இனிமேல் பேசுவியா, பேசுவியா’ என்றுக் கேட்ட
பத்தாம் வகுப்பு டீச்சரை.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here