58. அவள்_கவிதை_ஜான்சி

0
644

அவள்

அவளென்றால் யார்?

தீர்க்க முடியாத கேள்வி அவனிடம் ஒவ்வொருவனிடமும்

அவளென்றால்

அவள் முகமா?
நிறமா?
உடல்வாகா?

அவளென்றால்…

அவள் பேச்சா?
புன்னகையா?
பாவனையா?

அவளென்றால்…

அவள் கோபமா?
வார்த்தைகளா?
கொஞ்சல்களா?

அவளென்றால்…
அவள் தீர்மானங்கள்

அவளென்றால்…
அவளது தெரிவுகள்

அவளென்றால்…
அவள் முடிவுகள்

ஆம்
அவளென்றால்
அவள் அவள்தான்
அவள் மட்டும் தான்.

  • ஜான்சி

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here