9.கனவுகள் _ கவிதை

0
399

கனவுகள்

கண்கள் விரிய

கருத்தாய்

கனவுகள் பேசும்

மகனை

அமைதியுடன் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன்.

மகனே

கனவுகள் காணும்

தூரம் எளிது

அதனை அடையும்

தூரம் மிகுதி

எத்தனை உழைப்புக்கள்

காத்திருக்கின்றன

எத்தனை ஏமாற்றங்கள்

காத்திருக்கின்றன.

எத்தனை வலிகள்

காத்திருக்கின்றன.

எத்தனை எத்தனை துரோகங்கள்

காத்திருக்கின்றன.

அத்தனையும் நீ வெல்வாய்

என்றே எந்தன்

பிரார்த்தனைகளும் உனை

பின்தொடர காத்திருக்கின்றன.

அமைதியாய்

காத்திருக்கின்றேன்

உந்தன் வெற்றியின்

கதைகளைக் கேட்க…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here