Jansi's Stories Land

ஹிந்தி மொழி சந்தேகங்களை கேட்க

ஹிந்தி மொழி சந்தேகங்களை கேட்க
0

உங்கள் பொதுவான ( valid) சந்தேகங்களை இந்த பகுதியில் கேட்கலாம்.
உங்கள் கேள்விக்கான பதில்களை உங்களோடு பகிர்ந்துக் கொள்கின்றேன்.

:slight_smile:

  • ஜான்சி