என் ஜீவன் நீயே_2_ஜான்சி

அத்தியாயம் 2 உரிமை எனும் போர்வையில் வார்த்தைகளால் அம்புகளை எறிகின்றாய்.

என் ஜீவன் நீயே_1_ஜான்சி

அத்தியாயம் 1 உன் முக தரிசனம் கிட்டாத கொடிய நாட்களை நாட் காட்டியினின்றே அழித்திடப்...

தொண்ணூறும் இரண்டும்_9_ ஜான்சி (இறுதிப் பகுதி)

அத்தியாயம் 9. மாறிவிட்டன எல்லாமும் ஒரு வாரம் கழிந்திருந்தது, மாமூலான நிலைக்கு வந்தது போன்ற ஒரு தோற்றம் ஏற்பட்டு இருந்தது. வெகு நாளைக்குப் பிரகு ராணி வினியோடு மார்க்கெட்டிற்குக் காய்கறிகள் வாங்க வந்திருந்தாள். நாளை முதல்...

தொண்ணூறும் இரண்டும்_8_ஜான்சி

அத்தியாயம் 8: அந்நாள் கரிநாள். அடுத்த நாள் விடிந்ததிலிருந்து ஆரம்பித்தது வன்முறை. ரோட்டிற்கு யாரும் செல்லாதீர்கள் எனக் கூறப்பட்டது. அனைவரும் தத்தம் வீட்டில் பயந்த வண்ணம் அமர்ந்து கொண்டிருந்தனர். காற்றில் எங்கும்...

தொண்ணூறும் இரண்டும்_7_ஜான்சி

அத்தியாயம் 7: என்னவாயிற்று? “இந்த டிசம்பர் மாசம் வந்தாலே வேலை தான்” “ஹம்மாடி எவ்வளவு வேலை?” கிறிஸ்மஸ்ஸிற்காக வீட்டை ஒட்டடை அடிப்பது கதவிற்கும், சீலிங்கிற்கும் பெயிண்ட்...

தொண்ணூறும் இரண்டும்_6_ஜான்சி

அத்தியாயம் 6: தீபாவளி வந்ததே புதுப் பட்டுப் பாவாடை சட்டை தீபாவளி உடையோடு ராணி வெடிகள் வெடித்துக் கொண்டிருக்கக் குமரன் ஒவ்வொரு வெடியாய் எடுத்துக் கொண்டிருந்தான். “அக்கா உனக்குப் பயமாவே...