இது இருளல்ல அது ஒளியல்ல_14_ஜான்சி

அத்தியாயம் 14 தலை தீபாவளிக்கு நினையாத நேரத்தில் எதிர்பாராமல் வந்த மருமகனை அந்த வீடு கொண்டாடியது. அவனது நண்பனுக்கு ஒரு அறையை தயார் செய்து விட்டு அங்கே தூங்கச்...

இது இருளல்ல அது ஒளியல்ல_13_ஜான்சி

அத்தியாயம் 13 தனது சப்ஜெக்டிடம் திடீரென ஏற்பட்டுக் கொண்டு இருக்கும் அலைப்புறுதலை டாக்டர் ஸ்டீஃபன் கவனித்துக் கொண்டு இருந்தார். முன்பைப் போல மூச்சுத் திணறல் ஆகின்ற நிலை வரும்...

இது இருளல்ல அது ஒளியல்ல_12_ஜான்சி

அத்தியாயம் 12 அந்த வீட்டில் தீபாவளிக்கான அத்தனை ஆயத்தங்களும் தொடங்கின. இனிப்புகள் வெளியில் வாங்கிக் கொள்வார்கள் போலும், ஆனால் அலங்காரங்கள், ரங்கோலிகள் என வீடு களைக்கட்டியது.

இது இருளல்ல அது ஒளியல்ல_11_ஜான்சி

அத்தியாயம் 11 விமலாவிற்கு கணவன் பேசுவதும், செயல்படுவதும் எப்போதும் ஒன்றுக்கொன்று முரணாகத்தான் தெரியும். முதலில் அவளிடமிருந்து விலகி இருக்க அவனே ஒரு காரணம் சொல்வான். அதன் பின்னர், அவனுக்குத்...

இது இருளல்ல அது ஒளியல்ல_10_ஜான்சி

அத்தியாயம் 10 ‘பதினேழு நாளில் யாராவது கர்ப்பம் ஆவாங்களா?’ விமலாவுக்குமே அந்த கேள்வி மிக நியாயமானதாக இருந்தது. மிகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது. ‘அவளுக்கும் அவனுக்குமான உடல்...

இது இருளல்ல அது ஒளியல்ல_9_ஜான்சி

அத்தியாயம் 9 பொண கனம் கனக்குறான்யா… எனும் சொல்லின் அர்த்தம் விமலாவிற்கு இப்போது புரிந்தது. கொஞ்சம் சதைப் பற்று உள்ளவள்தான், நேரா நேரத்திற்கு உண்டு பலமாக இருக்கின்றவள்தான்...