128. சின்னாபின்னமாய் காதல் சின்னம்_14.17_Mary Naveena

சின்னாபின்னமாய் காதல் சின்னம் கட்டியவன் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அது காதல் சின்னமாகிப் போகுமென..

127. எங்கே அவர்கள்??_10.7_Mary Naveena

எங்கே அவர்கள்?? நாமெல்லாம் இங்கே உலவிக்கொண்டிருக்க இங்கேயிருந்த மனித ஜீவிகள் 

126. இதழும் இயற்கையும்_8.15_Mary Naveena

இதழும் இயற்கையும் நீரின்றி் வறண்டு வேர் மட்டும் பற்றி நிற்கும் மரக் குவியலுக்கு

125.அலைபேசியோடு அனாதையாய்_12.17_Mary Naveena

அலைபேசியோடு அனாதையாய்  அலைபேசியோடு வாழ்ந்தேன் உறவுகளை மறந்து உணர்வுகள் மழுங்கி

124.இறுதி வாய்ப்பு_6.13_Mary Naveena

இறுதி வாய்ப்பு தோல்விகளும் துரோகங்களும் கழுத்தைக் கவ்வி பிடிக்க கடைசி மூச்சிற்காய் 

123. நவீன கல்லறை_13.10_Mary Naveena

நவீன கல்லறை மரங்களை வெட்டி  மனிதன் எழுப்பிய கட்டிடங்கள் ஒருபோதும்