இது இருளல்ல அது ஒளியல்ல_8_ஜான்சி

அத்தியாயம் 8 கணவனுடைய தொழில் சார்ந்த அந்த நகர வாழ்விற்கு விமலா வந்துச் சேர்ந்து இரு வாரங்கள் கழிந்திருந்தன. அந்த வீட்டின் நடைமுறைகள் வகையில் அவள் வெகுவாக தடுமாறிக்...

இது இருளல்ல அது ஒளியல்ல_7_ஜான்சி

அத்தியாயம் 7 கேரளா அது சுற்றுலாத் தலமாக மாறியிருந்த பழங்கால அரண்மனை. கணவன் தங்களுடன் வந்த உறவினனுடன் மும்முரமாக பேசிக் கொண்டிருக்க...

இது இருளல்ல அது ஒளியல்ல_6_ஜான்சி

அத்தியாயம் 6 அந்த சிறிய வீடு அன்பால் சூழப்பட்டு இருந்தது, அங்கு விமலாவின் மனது சற்று சஞ்சலமற்று நிர்மலமாக இருந்தது. விமலாவும் வீரேந்திரனும் அந்த...

இது இருளல்ல அது ஒளியல்ல_5_ஜான்சி

அத்தியாயம் 5 திருமணத்தின் அடுத்த நாள் காலை வீட்டில் சொல்லி விட்டிருந்தபடி படுக்கையிலிருந்து எழுந்து குளிக்கச் செல்ல வேண்டுமென எழ முயல, “ச்சீ...

இது இருளல்ல அது ஒளியல்ல_4_ஜான்சி

அத்தியாயம் 4 அந்த அறையில் ஏசியின் குளிர் சில்லிட்டது, இருட்டாக இருந்த அந்த பகுதியில் படுக்கையில் இருந்ததோ ஒரு கர்ப்பிணி உருவம். அந்த உருவம் மெலிந்து கருத்துப் போய்...

இது இருளல்ல அது ஒளியல்ல_3_ஜான்சி

அத்தியாயம் 3 வெளியில் நின்று புகையை ஊதிக் கொண்டிருந்த வீரேந்திரன் இங்கு வீட்டின் உள்ளே தன்னந்தனியே அமர்ந்திருக்கும் அவனது மனைவி விமலாவிடம் அவளது உறவினர்கள் அனைவரும்“உன் கணவன் எங்கே?”...